KOMİTE


  • Bilimsel Koordinatörler

  • Prof. Dr. Ülkü Yılmaz
  • Prof. Dr. Mustafa Erman
  • Sempozyum Sekreteri

  • Doç. Dr. Ebru Çılbır
E-SPONSORLUKLAR


Dijital Kayıt Hizmetleri
  1 Aralık 2020 1 Aralık 2020 ve sonrası
Dijital Kayıt Ücreti/ Hekim / Firma Temsilcisi 4.000 TL 5.000 TL

GENEL KURALLAR
Kayıt Ücreti; toplantılara online olarak tek bir kişiye ait katılımı içermektedir.
Vergiler; kayıt ücretlerine KDV (%18) eklenecektir.
Ödemeler; kayıt ücretleri organizasyon acentesi hesaplarına ödenecektir. Ödemeler karşılığında fatura düzenlenecektir.
D Event Turizm, doğması muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.

BİLİMSEL PROGRAM


16 Ocak 2021, Ankara
09:25 - 09:30 AÇILIŞ
09:30 - 10:10 Panel: Erişkin aşılaması
Oturum başkanları: İsmail Çelik, Ülkü Yılmaz
Covid aşılarında son durum
Konuşmacı: Serhat Ünal
Erişkin aşılaması: Hastalar ve sağlık personeli için
Konuşmacı: Esin Şenol
10:15 - 10:35 Konferans: Pandemi döneminde akciğer kanseri ve tütün epidemiyolojisi
Oturum başkanı: Meral Gülhan
Konuşmacı: Mutlu Hayran
10:40 - 11:20 Panel: Standartlar her hasta için midir?
Oturum başkanları: Ahmet Demirkazık, Ufuk Yılmaz
Evre I hastalıkta SBRT
Konuşmacı: Uğur Selek
Evre III hastalıkta cerrahi
Konuşmacı: Akif Turna
11:25 - 11:45 Uydu Sempozyumu
Nivolumab ile mKHDAK’nin 2. Basamak Tedavisinde İmmünoterapi Pratiği
Oturum başkanı: Bülent Karabulut
Konuşmacı: Dilek Erdem
11:50 - 12:50 Panel: Sistemik tedavide gelişmeler
Oturum başkanları: Berna Öksüzoğlu, İlhan Öztop
Sürücü mutasyon pozitif hastalıkta gelişmeler
Konuşmacı: Saadettin Kılıçkap
İmmünoterapide gelişmeler
Konuşmacı: Mehmet Ali Şendur
Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisindeki gelişmeler
Konuşmacı: İnanç İmamoğlu
12:55 - 13:15 Uydu Sempozyumu
KHDAK’da hedef mutasyon: BRAF

Moderatör: Adnan Aydıner
Konuşmacılar: Özlem Er
13:20 - 14:00 Olgularla metastatik hastalık yönetimi
Oturum başkanları: Mustafa Erman, Ebru Çılbır
ROS1 mutant hastalık
Konuşmacı: Burak Bilgin
HER2 pozitif hastalık
Konuşmacı: Deniz Can Güven
KHAK immünoterapi hastası
Konuşmacı: Ece Esin
Oligometastatik hastalık
Konuşmacı: Melek Karakurt Eryılmaz
14:05 - 14:20 Akılcı ilaç kullanımı
Konuşmacı: Feride Yılmaz
14:20 - 14:30 Kapanış

BİLDİRİ NO SUNAN KİŞİ KONU
SB - 001 Ali Murat Sedef Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Gelişen Tromboz Erken Progresyon ve Mortalite için Prognostik Bir Belirteçtir: Hastane Bazlı Retrospektif Gözlemsel Vaka Serisi Çalışması
SB - 002 Ayşe Kötek Sedef Bölünmüş Doz Sisplatin ve Vinorelbin ile Eşzamanlı Kemoradyoterapi, İnoperable Evre III Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Bir Seçenek Olabilir: Tek Merkez Deneyimi
SB - 003 Ayşegül İlhan ALK-Pozitif Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisinde Alektinib ve Krizotinibin Karşılaştırmalı Değerlendirlmesi: Tek Merkez Deneyimi
SB - 004 Burcu Gülbağcı 2019 ve 2020 Yılı Merkezimize Başvuran Yeni Tanı Akciğer Kanseri Olgularının Karakteristik Özellikleri ve Covid Pandemisinin Hasta Karakteristiklerine Etkisi
SB - 005 Çağrı Yıldırım Platin Tedavisi ile Operable Hale Gelen BRCA Mutant Metastatik Pankreas Kanseri Vaka Sunumu
SB - 006 Emel Mutlu Akciğer Kanseri ve Akciğer Dışı Kanseri Olan Hastalarda 30 Günlük Mortalitenin Karşılaştırılmasında Tek Merkez Deneyimi
SB - 007 Hakan Önder Skuamöz Hücreli Akciğer Kanseri Hastalarının Sağkalım Sonuçları Üzerine Tedavi Öncesi Tümör Kavitasyonunun Sıklığı ve Etkisi
SB - 008 İlkay Gültürk Onkoloji Hekimleri Arasında Kolon Kanser Taraması Yaptırma ve Önerme Sıklığı, Bildiğimizi Kendimize Uyguluyor Muyuz?
SB - 009 İrem Öner Driver Gen Mutasyonu Pozitif Akciğer Kanseri Hastalarında Hedefli Tedaviler: Tek Merkez Deneyimi
SB - 010 Fatih Saçkan 65 Yaş ve Üstü Akciğer Adenokanseri Tanılı Hastalarda Sağkalım ile İlişkili Hemogram Parametreleri
SB - 011 Musa Barış Aykan Akciğer Kanserinde Beyin Metastazlı Vakalarımız: 45 Hastanın Retrospektif Analizi
SB - 012 Oktay Halit Aktepe Sunitinib ile Tedavi Edilen Metastatik Renal Hücreli Karsinomlu Hastalarda MCV’nin (Mean Corpuscular Volume) Prognostik Önemi
SB - 013 Seval Ay Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde (KHDAK) PDL-1 Değerinin Prediktif Değeri
SB - 014 Sedat Tarık Fırat Egfr Pozitif Metastatik Akciğer Adenokanserli Hastaların Klinik, Radyolojik Özellikleri, Tek Merkez Deneyimi
SB - 015 Ramazan Coşar Alk ve Ros Mutasyonu Pozitif Olan Metastatik Akciğer Adenokarsinom Hastalarının Klinik ve Radyolojik Özellikleri, Tek Merkez Deneyimi
SB - 016 Suphi Aydın Evre IV Akciğer Adenokarsinomlarında Tümör Markırlarının Sağkalım Üzerine Etkisi
SB - 017 Muhammed Fatih Sağıroğlu Testis Kanserlerinde Klinik Özellikler, Tedavi ve Takip Sonuçlarımız: Tek Merkez Deneyimi
SB - 018 İbrahim Çil İleri Evre Akciğer Adenokarsinomu Tedavisinde İndüksiyon Platin+Pemetrekset Sonrası İdame Pemetrekset Monoterapisi: Tek Merkez Deneyimi
SB - 019 Aydın Balcı Covid-19 Döneminde Kliniğimizdeki Bronkoskopi Uygulamalarımız
GENEL BİLGİLER


Toplantımız dijital ortamda gerçekleşecektir.
Ş̧ifreli panel üzerinden çalışan platforma sadece onkologlar ve onkoloji ile ilgili diğer multidisipliner branşlardan hekimler girebilecek, bunun dışındaki branşlardaki hekimler ve hekim olmayan kişilerin kaydı alınmayacaktır. Şifre başvurusunda bulunan hekimlerin katılım talepleri moderatör onayından kongre kaydı işlemi onaylanacaktır. Hekimlerin www.dijitalkongre.com sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir. Sitede yer alan kayıt masasından veya kayıt olun bölümünden giriş işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Sisteme sadece tekbir İP adresi üzerinden giriş yapılabilecek ve dijital toplantı kapsamındaki canlı yayınlara ait detaylı dökümler talep edildiğinde ilgili mercilere iletilecektir.

Sunumlar canlı, interaktif veya video paylaşımı şeklinde yapılacak olup, katılımcılardan online olarak gelen sorular oturum başkanları tarafından konuşmacılara iletilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Sponsorluklar için Son Ödeme Tarihi: 16 Aralık 2020
Sponsorluklar için Son İptal Tarihi: 1 Aralık 2020

TOPLANTI TARİHLERİ
16 Ocak 2020

TOPLANTI YERİ
www.dijitalkongre.com

TOPLANTI PLATFORMU
Web tabanlı toplantı yayınları www.dijitalkongre.com sayfası üzerinden yapılacaktır.

TOPLANTI DİLİ
Toplantı dili Türkçe’dir.

SOSYAL MEDYA
Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği’nin gerçekleştirdiği projeler ve güncel gelişmeler hakkında daha fazla bilgi almak için derneğin sosyal ağ hesaplarını ve web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İLETİŞİM


Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak
Dışkapı No: 7/2 İçkapı No: 87
Yenimahalle/ ANKARA
[email protected]
www.immunoterapi.org

 

Güzeltepe Mahallesi Özvatan Caddesi No: 38/3 06690 Çankaya / Ankara
+90 (312) 438 10 39
[email protected]
www.devent.com.tr